baner

JUDr. Ján Hamara

Notár JUDr. Ján Hamara

Prečítajte si viac o našich službách...

Aktuálne informácie

Registrácia prijímateľov určenej dane z príjmu

Od 1. 9. do 15. 12. kalendárneho roka prebieha registrácia prijímateľov určeného podielu dane z príjmov fyzických a právnických osôb. V prípade záujmu nás kontaktujte a vyžiadajte si informačný materiál k postupu a podkladom potrebným k registrácii. Doporučujeme, aby oprávnené osoby podali žiadosť o registráciu s dostatočným časovým predstihom a nenechávali si ju na posledné dni registračného obdobia.

Založenie a zmeny v obchodných spoločnostiach

Poskytujeme komplexný právny servis pri založení a zmenách v obchodných spoločnostiach, ktorý zahŕňa právne poradenstvo, spísanie potrebných listín, zastupovanie na živnostenskom úrade a obchodnom registri. Notári sú po splnení podmienok oprávnení podávať elektronické podania, čím dochádza k šetreniu času a finančných prostriedkov klientov.

Vydávanie výpisov z obchodného registra

Notári vydávajú výpis z obchodného registra z akéhokoľvek registrového súdu na počkanie.